Agro-climatic zone wise location of KVKs in the states

Zone                 Agro-climatic zone                                 District              Location of KVK             Year of  Establishment

I a                     Arid western plains                                 Jodhpur             Jodhpur                                   1983

                                                                                    Barmer                 Barmer                                  1992

I b                     lrrigated north western                            Hanumangarh   Sangariya                                  1993

                        Plains

I c                     Hyper arid and partially                           Bikaner             Beechwal                                  1983

                        Irrigated western plains                           Jaisalmer          Jaisalmer                                   1992

                                                                                    Churu                Sardarshahar                             1993

II a                    Transitional plain of                                Sikar                 Fatehpur                                    1976

                        Inland drainage                                      Nagaur              Athiasan                                     1992

                                                                                    Jhunjhunu          Abusar                                       1990

II b                    Transitional plain of                                Jalore               Keshwana                                   1985

                        Luni basin                                             Sirohi                Kolar                                          1989

                                                                                    Pali                   Pali                                            1992

III a                   Semi arid eastern plains                         Jaipur                Kotputli                                      1989

                                                                                                            Chomu                                       1993

                                                                                    Ajmer                Tabiji                                          1992

                                                                                    Dausa               Khedla Khurd                              1994

                                                                                    Tonk                 Vanasthali                                   1994

III b                   Flood prone eastern                               Alwar                Navgaon                                      1992

                        Plains                                                   Bharatpur          Kumher                                       1988

                                                                                    Dholpur             Masudpur                                    1992

IV a                  Sub-humid southern                               Bhilwara            Suwana                                       1992

                        Plains & Aravalli hills                              Chittorgarh        Rithola                                         1992

                                                                                    Rajsamand        Dhoinda                                       1994

                                                                        Udaipur            Badgaon                                       1983

IV b                  Humid southern plains                            Banswara          Borwat                                        1983

                                                                                    Dungarpur         Faloj                                            1992

V                      Humid south eastern                              Kota                 Borkhera                                     1992

                        Plains                                                   Bundi                Gandhigram                                 1992

                                                                                    Jhalawar            Jhalawar                                      1992

                                                                                    Baran                Anta                                           1994

                                                                                    S. madhopur      Karmoda                                     1992 

 

           

 

 

 

 

DESCRIPTIONOF AGRO-CLIMATIC ZONE WISE KVKS OF ZONE VI

 

Agro-climatic zone wise location of KVKs in Rajasthan

 

Zone

Agro-climatic zone

District

Location of KVK

Rainfall (mm)

Climate

Soil

Important crops  grown

I a

Arid western plains zone

Jodhpur

Jodhpur

100-370

Arid

Aridisol, Entisol

Pearl-millet, green gram, moth bean, cluster bean, ber, lasoda and ker

Barmer

Danta

I b

Irrigated north western plain zone

Hanumangarh

Sangaria

100-350

 

Arid

Aridisol, Entisol

Wheat, gram, mustard, cotton, kinnow, citrus

Sriganganager

Sriganganager

I c

 

Hyper arid and partially irrigated western plain

Bikaner

Beechwal

100-350

Arid

Aridisol, Entisol

Pearl millet, green gram, moth bean, cluster bean, gram, ber, datepalm and aonla

Jaisalmer

Chandan

Churu

Sardarsahar

II a

Transitional plain of inland drainage

Sikar

Fatehpur

300-500

Semi arid

Aridisol, Entisol

Pearl millet, green gram, moth bean, cluster bean, groundnut, wheat, barley, ker, lasoda

Nagaur

Athiasan

Jhunjhunu

Abusar

II b

Transitional plain of luni basin

Jalore

Kheswana

300-500

Semi arid

Aridisol, Entisol,  Hills and inceptisols

Cumin, green gram, moth bean, cluster bean, wheat, barley, cotton, gram, pomegranate, aonla    

Sirohi

Kolar

Pali

Pali

III a

Semi arid eastern plain

Jaipur

Chomu

500-700

Semi arid